เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค กรณีที่ดำเนินการไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ และขอให้เฝ้าระวังติดตามการกระทำผิดที่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕ ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
QR Code หน้านี้