เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
ประเภท
ขนาด 0.87 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้