เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ร่วมประสานประชาสัมพันธ์ "โครงการรถโรงหนัง"

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ร่วมประสานประชาสัมพันธ์และจัดตั้งพาผู้สูงอายุหรือประชาชนทั่วไปในเครือข่าย มารับชมภาพยนตร์ในรอบประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ จุดฉายลานปูนวัฒนธรรมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามวันเวลาโปรแกรมที่แนบมา  
ไฟล์ที่ 1. โปรแกรมวันจัดฉายภาพยนตร์ภาคอีสาน ๒๕๖๒
ประเภท
ขนาด 0.16 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้