เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อให้มีความพร้อมทางด้านร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บึงหนองโคตร
QR Code หน้านี้