เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด (ภาค ค)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด (ภาค ค)
ประเภท
ขนาด 0.95 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้