เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด " ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ "

ด้วยสหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการต่าง ๆ ตามเอกสารที่แนบมานี้ จึงขอประกาศผู้สนใจกำหนดการยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 - 16.30 ในวันและเวลาราชการ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด โทร. 043-258002 - 4 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ไฟล์ที่ 1. สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น จำกัด " ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ "
ประเภท
ขนาด 4.81 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้