เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ดประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ดประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมหรองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้