เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นเลิศ ในงานวิจัย ด้านฟื้นฟูและแก้ไขปัญหายูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำจืด ณ บึงกี (โรยสารส้มครั้งสุดท้าย)

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่โรยสารส้มเพื่อลดค่าฟอสฟอรัสในดิน เพื่อให้น้ำใสขึ้น ในโครงการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นเลิศ ในงานวิจัย ด้านฟื้นฟูและแก้ไขปัญหายูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำจืด ณ สวนสาธารณบึงกี บ้านเป็ด ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชน ยังไม่ให้ลงจับสัตว์น้ำ จนกว่าจะมีประกาศ เพื่อให้สารส้มที่โรยลงน้ำได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
QR Code หน้านี้