เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการดอกไม้แห่งความดีสู่วิถีชุมชน(ดอกไม้จันทร์)

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดอกไม้แห่งความดีสู่วิถีชุมชน(ดอกไม้จันทร์) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและคณะคุณครูกับนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
QR Code หน้านี้