เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2562 ในเดือนกันยายน 2562 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานของแต่ละกอง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.2562 รวมถึงให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เสนอปัญหาในชุมชน เพื่อดำเนินการแก้ไขตามกระบวนการต่อไป และรับมอบกระเช้าจากผู้นำชุมชนเอื้ออาทร ที่มาขอบคุณทางเทศบาล ในการส่งชุมชนเข้าประกวด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประเทศ ตามโครงการชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้