เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คณะกรรมการตรวจหอพักประจำเดือน กันยายน 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 คณะกรรมการตรวจหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือน กันยายน 2562
QR Code หน้านี้