เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการประกวดพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการประกวดพนักงานเทศบาลและลูกจ้างดีเด่น ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะผู้บริหาร เพื่อรับรางวัล โดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีและสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้ และจัดกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้กับบุคลากรของเทศบาล ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้