เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้น้องๆนักเรียนที่มาเข้าร่วมอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้