เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

บ้านเป็ดมินิมาราธอน 2019

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน ครอบครัวนิสิตเก่า ประชาชน สังคม ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย อนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3.เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลสาธารณประโยชน์ที่สมาคมดำเนินการอยู่และกิจกรรมต่างๆของสมาคม

 

กำหนดการกิจกรรม

วันเสาร์

10.00  น. - เปิดให้ลงทะเบียนรับอุปกรณ์
- เปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้สนับสนุนและชุมชน
18.00 น. - ปิดลงทะเบียนรับอุปกรณ์
- ปิดให้บริการพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้สนับสนุนและชุมชน

   

วันอาทิตย์

05.00  น. - เปิดพื้นที่ให้บริการนักกีฬา
- เจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆในเส้นทางการแข่งขัน
05.45 น. - เปิดให้นักกีฬาเข้า block block startstart start
- พิธีเปิดกิจกรรม
06.00 น. - เริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวแข่งขัน ระยะ มินิ มาราธอน (10 กิโลเมตร)
06.15 น.   - เริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวแข่งขัน ระยะ ฟันรัน (5 กิโลเมตร)
06.30 น. - เริ่มให้สัญญาณปล่อยตัวแข่งขัน ระยะ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (2. 5 กิโลเมตร)
07.00 น. - พื้นที่อาหารสำหรับนักกีฬาเปิดให้บริการ
08.00 น. - พิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะ มินิ มาราธอน (10 กิโลเมตร)
09.00 น. - สิ้นสุดกิจกรรม

  

การแบ่งรุ่นอายุ

รุ่นอายุ ระยะ 10 กิโลเมตร (มินิ มาราธอน)
ชาย หญิง
อายุ 10-19 ปี อายุ 10-19 ปี
อายุ 20 -29 ปี อายุ 20 -29 ปี
 อายุ 30 -39 ปี อายุ 30 -39 ปี
อายุ 40 -49 ปี อายุ 40 -49 ปี
อายุ 50 -59 ปี อายุ 50 -59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป อายุ 60 ปีขึ้นไป


หมายเหตุ ระยะ 5 และ 2.5 กิโลเมตร ไม่มีการแข่งขันชิงถ้วยรางวัล

** รุ่นอายุจะไม่ได้ระบุเลยในการสมัคร ระบบจะคำนวณให้จากวันเดือนปีเกิดของนักวิ่งที่กรอกข้อมูล **

รางวัล

ผู้ชนะอันดับที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุจะได้รับถ้วยรางวัล

 

ค่าสมัคร

1. ผู้สมัครระยะ 10. กิโลเมตร (มินิ มาราธอน) : ค่าสมัคร 600 บาท

สิ่งที่จะได้รับ : เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน, หมายเลขแข่งขัน(Timing Chip), คูปองรับประทานอาหาร 1 ชุด ,เหรียญ Finisher Finisher เมื่อถึงเส้นชัยในเวลาที่กำหนด

2. ผู้สมัครระยะ 5 กิโลเมตร (Fun RUN ) : ค่าสมัคร 500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ : เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน, หมายเลขแข่งขันคูปองรับประทานอาหาร 1 ชุด ,เหรียญ Finisher  เมื่อถึงเส้นชัยในเวลาที่กำหนด

3. ผู้สมัครระยะ 2.5 กิโลเมตร (เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ) : ค่าสมัคร 500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ : เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน, หมายเลขแข่งขันคูปองรับประทานอาหาร 1 ชุด ,เหรียญ Finisher  เมื่อถึงเส้นชัยในเวลาที่กำหนด

 

เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน 

5 สี 5 วิทยาเขต ผลิตด้วยเทคโนโลยี drydye ซึ่งผลิตให้กับผลิตภัณฑ์กีฬาแบรนด์ดังระดับโลก เนื้อผ้าดี บางเบา ระบายเหงื่อและอากาศได้ดี

 

วิทยาเขตบางเขน

 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร
 

วิทยาเขตศรีราชา
 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 

วิทยาเขตกำแพงแสน
 

*********  พิเศษ สุดๆ เมื่อสมัครวิ่งพร้อมกันอย่างน้อย 4 สนาม ได้รับเสื้อ KU RUN BLACK  TEE LIMITED  1 ตัว ฟรี *********** 


 

สิ่งที่นักกีฬาจะได้รับ

-หมายเลขแข่งขัน(ทุกคน)

-อุปกรณ์จับเวลาการแข่งขัน(เฉพาะระยะ 10 กิโลเมตร)

-เสื้อที่ระลึกตามชนิดประเภทแข่งขัน

-เหรียญที่ระลึกการแข่งขันตามชนิดประเภทแข่งขัน ได้รับเมื่อเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด

-ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันตามประเภทและรุ่นอายุ

-บริการอาหารกลางวันและน้าดื่มในเส้นทางการแข่งขัน

 

เหรียญรางวัล

 

 

 

เหรียญรางวัล สามารถต่อกัน 5 สนาม เป็นคำว่า KU RUN

 

แผนที่วิ่ง

วิทยาเขตบางเขน 
 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
 

วิทยาเขตศรีราชา 

 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 

วิทยาเขตกำแพงแสน  
 

QR Code หน้านี้