เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ตลาดสดบ้านสันติสุข-วันสันติสุขวนาราม) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 3.95 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้