เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายสมหวัง จันทร์เทพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.บ้านเป็ด มาอบรมให้ความรู้กับน้องๆนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 พร้อมสาธิตวิธีตัดผม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้