เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การเปิดรับสมัครเยาวสตรี สตรีและบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้น้อย ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ว่างงาน และบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ 60

ไฟล์ที่ 1. หลักเกณฑ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ
ประเภท
ขนาด 1.25 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. หลักสูตรการฝึกอบรม
ประเภท
ขนาด 1.15 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ประเภท
ขนาด 0.97 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 4. ใบสมัคร
ประเภท
ขนาด 0.45 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้