เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย มาอบรมให้ความรู้กับน้องๆนักเรียน พร้อมสาธิตวิธีการดับไฟและกิจกรรมดับไฟด้วยถังดับเพลิง ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
QR Code หน้านี้