เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในการประชุม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 เพื่อเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของเทศบาลรวมถึงเป็นช่องทางรับฟังปัญหาภายในชุมชน จากผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้