เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโรงผลิตน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 5 สถานี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโรงผลิตน้ำ ประจำปี 2562 จำนวน 5 สถานี ส่งผลกระทบให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล วันและเวลา ดำเนินการ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
QR Code หน้านี้