เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่องการขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในการแพทย์

ไฟล์ที่ 1. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภท
ขนาด 2.34 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้