เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

ไฟล์ที่ 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
ประเภท
ขนาด 4.08 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้