เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมตรวจสุขาภิบาล ร้านอาหาร ตามโครงการ อาหารปลอดภัย

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 กิจกรรมตรวจสุขาภิบาล ร้านอาหาร ตามโครงการ อาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ยังดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการตรวจตามมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การตรวจสุขาภิบาลร้านอาหาร และตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จากผู้สัมผัสอาหาร
QR Code หน้านี้