เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประกวด “โครงการชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562"

วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กองสาธารณสุข และกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคณะสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและประธานชุมชนเอื้ออาทร1และ2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากการเคหะแห่งชาติ นำคณะโดยนางสาวสุดใจ สมัครัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามให้คะแนนในการประกวด “โครงการชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2562" ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรจังหวัดขอนแก่น บ้านเป็ด
QR Code หน้านี้