เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 17 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดสันติสุขวนาราม บ้านสันติสุข และ วัดสระแก้ว บ้านหนองโจด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลบ้านเป็ด ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรม พร้อมปัจจัย
QR Code หน้านี้