เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกท่อระบายน้ำ บ้านกอก วันที่ 6

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ยังคงดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ถนนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงสามแยกโรงเรียนบ้านกอก อย่างต่อเนื่อง เป็นวันที่ 6 โดยการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่กองช่าง งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมปกครอง อำเภอเมืองขอนแก่น กองอาสารักษาดินแดน และจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติภารกิจขุดลอกท่อระบายน้ำ และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนบ้านกอก
QR Code หน้านี้