เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ประจำปี 2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายศักดา เชาว์สกู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในวันเข้าพรรษา และเพื่อส่งเสริมให้น้องๆนักเรียน ได้เรียนรู้ รู้จักและรักษาประเพณีหล่อเทียนพรรษาของไทย
QR Code หน้านี้