เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยร่วมกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย และ โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) เป็นกิจกรรม นำนักเรียนไปเข้าค่าย เพื่อปฏิบัติธรรม เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ วัดป่าธรรมอุทยาน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้