เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายภายในชุมชน ประจำปี 2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายภายในชุมชน ประจำปี 2562 จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมเต้นบาสโลป เข้าจังหวะเพลง โดยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม การเต้นบาสโลป ในครั้งนี้
QR Code หน้านี้