เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีกิจกรรมติดป้ายประกาศรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล และเข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ เซนทรัลขอนแก่น
QR Code หน้านี้