เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการให้รางวัลสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและผู้ปฏิบัติราชการ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 0.3 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้