เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในการประชุม โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 และขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมโครงการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่บึงหนองโคตร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชนและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้