เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านแก่นพยอม (ซอยบ้านนายประจบ ถึงสี่แยกบ้านนางสมปอง) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศเชิญชวน
ประเภท
ขนาด 4.1 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้