เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหน้าที่นายกเทศมนตรีบ้านเป็ดได้เป็นประธานในโครงการ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผุ้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้