เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ปฐมนิเทศโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีบ้านเป็ดได้เป็นประธานในโครงการ แ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลบ้านเป็ด ณ หอประชมอเนกประสงค์ไพศาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้