เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

นักเรียน/นักศึกษาในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2561 บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ่อแก้วสามัคคี และวัดศรีอาราม

วันที่ 5 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้นำนักเรียน/นักศึกษาในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2561 บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ่อแก้วสามัคคี และวัดศรีอาราม
QR Code หน้านี้