เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในงานราชการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน ครั้งที่ 2

วันที่ 10 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในงานราชการให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้