เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ดฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล ได้เป็นประธานพิธีปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ดฟุตซอล คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 2561 ณ สนามฟุตซอลหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 โดยในงานได้มีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมงานในครั้งนี้
QR Code หน้านี้