เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561

วันที่ 11 เมษายน เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พันโทพิเชษฐ์ ชัยทองศรี ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมปืนทหารใหญ่ที่ 3 เป้นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล อปพร. และหน่วยงานราชการต่างๆในเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
QR Code หน้านี้