เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้งานราชการ ครั้งที่ 3

วันที่ 18 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้งานราชการเป็นครั้งที่ 3 ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาในโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วยปฏิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน โดยได้รับเกียรติจาก จ่าเอกนิมิตร ทวยนันท์ จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น มาเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้ และนายประสิทธิ์ ทองนุช นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ ฝ่ายงานปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้