เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานการประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้