เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน รุ่น ๒ มาบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้นำนักเรียน/นักศึกษาในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิิบัติราชการในช่วงปิดภาคเรียน รุ่น 2 มาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเดชานุเบกษา บ้านเดชา และวัดโมกขวนาราม บ้านสุภัทรา

 

QR Code หน้านี้