เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของแกนนำด้านสาธารณสุข หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสาธารณสุขในยุค 4.0 ประจำปี 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของแกนนำด้านสาธารณสุข หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสาธารณสุขในยุค 4.0 ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ,เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
QR Code หน้านี้