เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล บุคคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดงานการสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหารเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล  บุคคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้