เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมามอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 12 ในจังหวัดขอนแก่น และ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ริมบึงหนองโคตร

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมามอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 12 ในจังหวัดขอนแก่น และ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ริมบึงหนองโคตร โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้่ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ภายในงานได้มีหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ มณฑลทหารบกที่ 23 ,หน่วยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น(ฝ่ายทหาร),สถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น,สำนักงานชลประทานที่ 6 , ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น , ชลประทานขอนแก่น และเทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
QR Code หน้านี้