เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดในโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการครั้งนี้
QR Code หน้านี้