เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในกรณีฝนตกและน้ำท่วมขัง

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานเปิดงานการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในกรณีฝนตกและน้ำท่วมขัง โดยเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ส่งเจ้าหน้าที่ป้องกัน อปพร. และอาสาสมัครร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ลงพื้นที่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์โดยรอบ
QR Code หน้านี้