เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2561


วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มิถุนายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และในการประชุมได้แนะนำพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ นายฤทธิพล รัตนพาณิชย์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และได้มอบเกียรติบัตรแก่นางอุไร แพงมา พนักงานจ้างทั่วไป ตามโครงการเชิกชูเกียรติหน่วยงาน บุคคลที่ประพฤติเป็นที่ประจักษ์ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้