เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการ การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางพิลาสลักษณ์ พรกุณา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมการจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล เพื่อจัดทำเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีตัวแทนคณะกรรมการของแต่ละกองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
QR Code หน้านี้