เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล ได้เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้